Termeni și condiții

1. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și ET Radio Services sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare textele, materialele grafice și imaginile (“Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al ET Radio Services. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sunet sau marcă de serviciu reprezinta marcă înregistrată sau neînregistrată a ET Radio Services sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, vă informăm că ET Radio Services își va asigura și va impune în mod hotărît recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

3. Utilizarea Site-ului

ET Radio Services acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:
Puteți întrebuința Site-ul și informațiile, imaginile și/sau alte lucrări pe care le vedeți, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
Niciun drept, titulatură sau interes din oricare Conținut nu vă este transferat, nici ca rezultatul descărcării unui asemenea Conținut nici în oricare alt caz. ET Radio Services își rezervă titulatura completă și drepturi intelectuale de proprietate întregi asupra întregului conținut al Site-ului;
Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați, să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din Conținut sau să transferați,să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al ET Radio Services;
Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea. ET Radio Services va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă lui ET Radio Services să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter comercial;
Exceptând ceea ce este autorizat în acest Acord, nu puteți utiliza, modifica, copia, distribui, transmite sau deriva altă lucrare de la oricare Conținut obținut de pe Site sau Serviciu, în afară de ceea ce este permis înadins de către Termenii de Utilizare.

4. Drepturi de copiere

Site-ul și Conținutul sunt protejate de către legile drepturilor de copiere românești și/sau străine și aparțin lui ET Radio Services sau partenerilor lui, colaboratori, corespondeți sau terțe părți. Drepturile de copiere din Conținut sunt deținute de ET Radio Services și de către alți deținători ai drepturilor de copiere, care și-au autorizat utilizarea lor pe acest Site.

5. Mărci

Nu vă este permis să utilizați niciuna din mărcile, sunetele sau logo-urile care apar pe site fără aprobarea deținătorului mărcii, în afară de ceea ce este deja permis prin legea în vigoare.

6. Comportamentul Utilizatorului

Sunteți de acord să utilizați site-ul numai în scopuri legale. Sunteți de acord să nu acționați în niciun fel care ar putea să compromită siguranța site-ului, să facă site-ul inaccesibil celorlalți sau în caz contrar să dăuneze site-ului sau Conținutului. Sunteți de acord să nu adăugați, sustrageți sau în caz contrar să modificați Conținutul sau să încercați să accesați oricare Conținut care nu vă este destinat. Sunteți de acord să nu utilizați Site-ul în orice mod care ar putea să se interfereze cu drepturile părților terțe.

7. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. ET Radio Services nu va folosi aceste date fără aprobarea dumneavoastră. În procesarea datelor dumneavoastră se va ține cont de compatibilitatea totală cu standardele internaționale recunoscute ale protejării intimității și legile românești în vigoare.

8. Lipsa garanțiilor

ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ȘI VĂ ESTE OFERIT “CA ATARE” FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

9. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea ET Radio Services sau operate de alte părți decât ET Radio Services. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. ET Radio Services nu controlează și nu este răspunzatoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, ET Radio Services își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
Nu oferă o securitate adecvată;
Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, ET Radio Services nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevazute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea ET Radio Services.

10. Spam

ET Radio Services este total împotriva spam-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiție, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondență anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri.
11. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare
ET Radio Services poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.
Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, care poate da naștere responsabilității civile sau poate viola orice lege. ET Radio Services va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă lui ET Radio Services să releveze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încât ET Radio Services, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastra trebuie: (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera ET Radio Services răspunzatoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva ET Radio Services drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAȚI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI ET Radio Services, NICI DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENȚII SĂI SAU TERȚII IMPLICAȚI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONTȚNUTULUI.

12. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din/sau se vor referi la/sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Copyright ET Radio Services © 2015. Toate drepturile rezervate.